Zorgvuldige afvalstoffensortering in uw praktijk

In een tandartsenpraktijk komt dagelijks risicohoudend medisch en gevaarlijk afval vrij. Dit mag niet vermengd worden met huishoudelijk afval. 

Strenge wetgeving voor opslag, inzameling en verwerking

Opslag, inzameling en verwerking van medisch afval zijn in Vlaanderen gereglementeerd door VLAREMA, de Vlaamse milieuwetgeving. De wetgever stelt de producent van afvalstoffen verantwoordelijk voor de afvalstoffen die hij genereert tot ze verwerkt zijn. 

De opslag van medisch en gevaarlijk afval dient te gebeuren in aangepaste recipiënten. De inzameling en verwerking mogen enkel gebeuren door erkende afvalinzamelaars en vergunde verwerkers.  

De bedoeling van de strikte wetgeving is uiteraard om tijdens de volledige cyclus van alle afvalstromen ieders veiligheid maximaal te beschermen en te zorgen voor een duurzaam verloop van het volledige afvalstoffenbeheer. De tandarts blijft immers verantwoordelijk voor zijn afval.  

Share this page