Zorgvuldige afvalstoffensortering in uw praktijk

In een tandartsenpraktijk komt dagelijks risicohoudend medisch en gevaarlijk afval vrij. Dit mag niet vermengd worden met huishoudelijk afval. Specifiek voor tandartsen heeft Indaver een afdeling voor de ophaling en verwerking van afvalstoffen uit hun praktijk.

Strenge wetgeving voor opslag, inzameling en verwerking

Opslag, inzameling en verwerking van medisch afval zijn in Vlaanderen gereglementeerd door VLAREMA, de Vlaamse milieuwetgeving. De wetgever stelt de producent van afvalstoffen verantwoordelijk voor de afvalstoffen die hij genereert tot ze verwerkt zijn. 

De opslag van medisch en gevaarlijk afval dient te gebeuren in aangepaste recipiënten. De inzameling en verwerking mogen enkel gebeuren door erkende afvalophalers en vergunde verwerkers.  

De bedoeling van de strikte wetgeving is uiteraard om tijdens de volledige cyclus van alle afvalstromen ieders veiligheid maximaal te beschermen en te zorgen voor een duurzaam verloop van het volledige afvalstoffenbeheer. De tandarts blijft immers verantwoordelijk voor zijn afval.  

Indaver erkende ophaler

Als erkende ophaler en verwerker garandeert Indaver een efficiënte ophaling en een milieuveilige verwerking. Wij bezorgen tandartsen het noodzakelijke verwijderingscertificaat. Indaver levert tevens herbruikbare wisselafscheiders van het type ISOSEP of SRAB, en haalt niet-herbruikbare types op voor verwerking.

Nieuwe bestelling of ophaling inplannen

Meld u aan om nieuwe praktijkrecipiënten te bestellen of een afvalophaling in te plannen .

Share this page